Over Riëtte

Riëtte Olthof kreeg vanaf 8-jarige leeftijd vioollessen en begon op 9-jarige leeftijd met pianospelen. Na een aantal jaren les gehad te hebben bij Rachel Vroom studeerde zij drie jaar piano bij Hans Eijsackers aan het Utrechts conservatorium. Daarna studeerde zij verder bij Frank van de Laar aan het Artez Conservatorium Zwolle, waar ze haar bachelor behaalde en in 2016 haar master afsloot met een 9. Riëtte nam deel aan verschillende masterclasses in Nederland, Duitsland en Engeland. Zo volgde ze bij Chetham's Internation Piano Summer School lessen bij Joan Havill en Peter Donohoe, en nam zij deel aan masterclasses van Andreas Woyke en Willem Brons. Ook mocht zij deelnemen aan het Erasmus Intensive Program 'Liszt, the progressive' in Eisenstadt, Oostenrijk.

Behalve met het solo piano-repertoire houdt Riëtte zich veel bezig met kamermuziek en liedbegeleiding. Ze vormt een duo met Emma Roijackers (viool) en vormt met drie andere pianisten het Horizonkwartet. Tijdens haar studie specialiseerde ze zich in liedbegeleiding bij Steven Faber, Marien van Nieukerken en Hans Eijsackers.

Riëtte heeft een Grotrian Steinweg-vleugel uit de collectie van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds in bruikleen.